Skip to main content

Welkom

Lieke is vanaf haar middel te zien, kijkt van opzij de camera in, ze heeft een rode blouse aan en lacht.

Heb jij een vraagstuk waarbij het gaat om de stem en positie van de mens te vergroten in systemen binnen het Sociaal Domein? Denk aan de Jeugdwet, Passend Onderwijs, Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), VN Verdrag Handicap of de Lokale Inclusie Agenda. Bij voorkeur in een vraagstuk waarbij er interprofessionele samenwerking gevraagd wordt of het gaat om co-creatie en er uitgenodigd wordt om voorbij eigen kaders en waarden te kijken en handelen. En waarbij ervaringskennis een gelijke plek heeft ten opzichte van theoretische kennis en praktijk kennis. Voel je dan vrij om contact met me op te nemen! Ik maak graag kennis met je om eens van gedachten te wisselen.

Ik stap in wanneer ik een klik ervaar met de opdrachtgever en de organisatie (en wanneer deze klik wederzijds is), de opdracht van tijdelijke aard is met een duidelijke positionering, ik het idee heb van meerwaarde te kunnen zijn en er ruimte en vertrouwen is om te leren met en van elkaar.

Welke rol, functie of vorm passend is voor het vraagstuk stem ik graag met je. Je kunt denken aan procesbegeleider, projectleider, gespreksleider of vertrouwenspersoon. Mij gaat het erom dat ik vanuit een vrije positie kan doen, wat er gedaan wil worden of nodig is. En jij en het geheel vanuit daar verder kunnen (wat dit ook mag zijn).

Mijn aanpak

 • Met ziel en zakelijkheid – sensitief en doortastend
 • Iteratief – samen bouwen, verfijnen en verbeteren
 • Een systemische blik 

Mijn aanbod

 • Na-/Bijscholing systemisch vertrouwenspersoon
 • Moreel beraad
 • Socratisch gesprek
 • Intervisie

Over mij

 • Geboren Achterhoeker en wonend in Zwolle
 • Ruime, diverse werkervaring in het Sociaal Domein 
 • Doen, wat gedaan wil worden

Welkom

Lieke is vanaf haar middel te zien, kijkt van opzij de camera in, ze heeft een rode blouse aan en lacht.

Heb jij een vraagstuk waarbij het gaat om de stem en positie van de mens te vergroten in systemen binnen het Sociaal Domein? Denk aan de Jeugdwet, Passend Onderwijs, Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), VN Verdrag Handicap of de Lokale Inclusie Agenda. Bij voorkeur in een vraagstuk waarbij er interprofessionele samenwerking gevraagd wordt of het gaat om co-creatie en er uitgenodigd wordt om voorbij eigen kaders en waarden te kijken en handelen. En waarbij ervaringskennis een gelijke plek heeft ten opzichte van theoretische kennis en praktijk kennis. Voel je dan vrij om contact met me op te nemen! Ik maak graag kennis met je om eens van gedachten te wisselen.

Ik stap in wanneer ik een klik ervaar met de opdrachtgever en de organisatie (en wanneer deze klik wederzijds is), de opdracht van tijdelijke aard is met een duidelijke positionering, ik het idee heb van meerwaarde te kunnen zijn en er ruimte en vertrouwen is om te leren met en van elkaar.

Welke rol, functie of vorm passend is voor het vraagstuk stem ik graag met je af. Je kunt denken aan procesbegeleider, projectleider, gespreksleider of vertrouwenspersoon. Mij gaat het erom dat ik vanuit een vrije positie kan doen, wat er gedaan wil worden of nodig is. En jij en het geheel vanuit daar verder kunnen (wat dit ook mag zijn).

Mijn aanpak

 • Met ziel en zakelijkheid – sensitief en doortastend
 • Iteratief – samen bouwen, verfijnen en verbeteren
 • Een systemische blik 

Mijn aanbod

 • Na-/Bijscholing systemisch vertrouwenspersoon
 • Moreel beraad
 • Socratisch gesprek
 • Intervisie

Over mij

 • Geboren Achterhoeker en wonend in Zwolle
 • Ruime, diverse werkervaring in het Sociaal Domein 
 • Doen, wat gedaan wil worden