Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Als (externe) vertrouwenspersoon in het onderwijs bied ik in eerste plaats een (onafhankelijke) plek aan medewerkers, leerlingen en ouders waar ongewenste omgangsvormen of integriteitvraagstukken besproken kunnen worden. Waar zij gezien en gehoord worden, om vervolgens het probleem in kaart te brengen en de mogelijke vervolgstap(pen) door te nemen. Deze aanpak werkt in veel situatie de-escalerend. Als vertrouwenspersoon heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik leg jaarlijkse verantwoording af aan het hoogste gezag van de organisatie, dit betreft geen inhoudelijke verantwoording over individuele gevallen. 

Voor de organisatie kan ik meedenken in de preventie van Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA), gevraagd/ongevraagd advies geven en sparringpartner zijn voor de interne vertrouwenspersoon. 

Het geven van voorlichting in teams en het bespreekbaar maken van gevoelig liggende thema’s in de organisatie en met het management kan ook tot één van de taken behoren. Dit doe ik vanuit mijn ethische, filosofische en systemische blik.

Vanuit zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid wil ik bijdragen aan meer kwaliteit, vitaliteit en (werk)plezier in de organisatie. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) en LVV-registervertrouwenspersoon via Hobéon.

Tarieven en abonnementen