Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Als (externe) vertrouwenspersoon bied ik een plek aan medewerkers waar ongewenste omgangsvormen of integriteitvraagstukken besproken kunnen worden. Waar zij gezien en gehoord worden, om vervolgens de mogelijke vervolgstap(pen) door te nemen.

Voor de organisatie denk ik mee in de preventie van Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) en het opstellen en/of uitvoeren van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) vanuit het arbobeleid. 

Het geven van voorlichting in teams en het bespreekbaar maken van gevoelig liggende thema’s in de organisatie en met het management doe ik vanuit mijn ethische, filosofische en systemische blik.

Ik wil bijdragen aan dat wat in de onderstroom aanwezig is bespreekbaar en zichtbaar te maken. Erkennen van dat wat er is. Het mooie en het minder mooie, omdat het allemaal bij het systeem (een team, organisatie of netwerk) hoort. Zodat er (weer) meer kwaliteit, vitaliteit en werkplezier ontstaat.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV).