Brave Space en Save Space

Durf jij als teamleider het team soms net wat meer ruimte te geven dan ze denken aan te kunnen? Zodat er in deze ruimte en mogelijk gepaarde ongemak iets nieuws kan ontstaan.

Je kent het vast wel, zo’n situatie in een team waarin het spannend is of wordt. De oorzaak kan verschillende redenen hebben. Een ethische kwestie, waardoor er tweedeling in het team lijkt te ontstaan. Nieuw beleid dat voor weerstand zorgt. Een organisatorische verandering dat van de medewerkers om flexibiliteit vraagt. Wat doe je in zo’n situatie als teamleider?

Zorg je voor Save Space, zodat de medewerkers zich prettig en veilig blijven voelen? Dit kan een hele effectieve interventie zijn. Soms zelfs noodzakelijk, afhankelijk van de conditie van het team en de medewerkers.

Of mag het ook schuren? En durf jij het spannend te laten worden? Brave Space houdt in dat je net wat meer ruimte geeft, zodat er ongemak kan ontstaan. Maar juist die ongemak kan lucht geven of een beweging op gang brengen, die je met het verstand niet bedacht had. In de ruimte kan er ontstaan wat er ontstaan moet of wil worden. Medewerkers kunnen zich laten meenemen door wat er geleefd wil worden, in plaats van door gestuurd te worden naar dat waarvan gedacht wordt dat goed of nodig is.

Echter vraagt dat van jou als teamleider om te verduren en te verdragen. Misschien vinden medewerkers je incompetent? Misschien ervaren ze onveiligheid? Misschien beginnen ze aan zichzelf te twijfelen? En kun je dit laten voor wat het is, zodat de tijd en de ruimte hen het inzicht geeft dat nodig is om verder te kunnen en de beweging te kunnen volgen.

Ik heb het hier niet over totaal de nabijheid loslaten. Ik ga er vanuit dat je als teamleider altijd Holding Space biedt, een soort bedding van waaruit het team (gezamenlijk) een bepaalde basis ervaart. Een soort container. Een situatie wordt pas een probleem als het container te klein is. Dus zorg als teamleider altijd voor voldoende container. Of erken dat dat er maar een beperkt container is, ook dat kan rust geven.

Vanuit de Holding Space (een gezonde basis), kun je als teamleider prima ‘spelen’ met Save Space en Brave Space. De vraag is echter of je dit ook durft. Ik ondersteun je graag bij dit proces door mijn kennis en ervaring te delen. Omdat ik geloof dat het potentieel pas kan ontstaan wanneer er voldoende veiligheid is én het de ruimte krijgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *