Projectleider

Samen voor Ryan – Levensvaardigheden

Het project Levensvaardigheden is onderdeel van Samen voor Ryan. Een Steenwijkerlands akkoord tussen Kinderopvang, Onderwijs, GGD, Welzijn en de Gemeentelijke Toegang. Om zo zelfstandig mogelijk je leven te leven en aan de samenleving deel te nemen, heb je een breed scala aan vaardigheden nodig. Door jongeren te coachen in het ontwikkelen van levensvaardigheden, leren zij hoe met uitdagingen en onzekerheden om te gaan.

Expertisenetwerk Jeugd Overijssel – Cliëntperspectief

Jeugdigen en hun gezin staan binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel centraal. We praten mét elkaar: jongeren, ouders, hulpverleners en niet over elkaar. Participatie van jongeren en ouders kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel geven we de stem van de jongere en ouder een plek in het jeugdhulpdomein, maar cliëntparticipatie gaat over veel meer dan het horen van de stem van de jongere of ouder.

Toegankelijk Zwolle

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigersgroep van bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen van het VN Verdrag Handicap, samen zetten zij zich in voor een toegankelijke en inclusieve samenleving. Een toegankelijke en inclusieve samenleving betekent dat iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk mee kan doen aan de maatschappij. Wat je achtergrond moge zijn, hoe je leefsituatie ook is, welke (on)mogelijkheden je gezondheid met zich meebrengt, tijdelijk of permanent.

Trainer

Lieke is ook te vragen als trainer voor thema’s zoals VN Verdrag Handicap, Inwonerparticipatie, Levensvaardigheden of het vergroten van individueel potentieel. Altijd met een systemische blik en gericht op het vergroten van bewustwording.