Skip to main content

Procesbegeleider

Lieke heeft een rode blouse aan en kijkt schuin links opzij met één wenkbrauw opgetrokken

Op mijn best ben ik wanneer ik helderheid mag brengen. Een basis waar vanuit gezamenlijk gewerkt kan worden en er mooie dingen kunnen ontstaan. Met mijn enthousiasme geef ik beweging en energie. Blijvend zoekende naar de kwaliteit, eigenheid en vitaliteit. Want ik wil bijdragen aan ‘het goede doen’ en doen ‘wat klopt’. Ik neem anderen hierin mee door een spiegel voor te houden. Of door die ene vraag te stellen, waardoor er een ander perspectief ontstaat. En het is steeds weer afstemmen of er meer van volgen of sturing geven nodig is. Een dans waar ik van houd.

Ik kijk altijd met een systemische blik. Met aandacht voor de dynamieken in een systeem (team, organisatie, netwerk). Denk aan ordening, balans in geven en nemen, verbonden zijn met oorsprong en historie, compleet willen zijn en bestemming.

Opdrachten, onder andere

Lokale Tafel Gemeente Epe

Procesbegeleider Regiegroep Duurzame Kindvoorzieningen

Binnen samenwerkingsverband Zeeluwe is per gemeente een zogenoemde ‘lokale tafel’ actief. Procesbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen besturen. Met als doel een dekkend netwerk tussen primair onderwijs, welzijn, kinderopvang en CJG.

Gemeente Zwartewaterland

Procesbegeleider Levensvaardigheden

Vanuit het samenwerkingsverband Gemeente Zwartewaterland – Onderwijs – Jeugdhulp  is er de behoefte om de preventietaken voor jeugdigen en hun gezinnen beter te bundelen. Het heeft geleid tot het onderzoeken van draagvlak en potentie voor een project Levensvaardigheden.

BVNG

Workshop Afbakening Jeugdwet

In deze workshop voor jeugdconsulenten komen de volgende thema’s aan de orde: wat zijn de grijze gebieden tussen de Jeugdwet en andere wetten? Denk hierbij aan de Wmo, Wlz, Passend Onderwijs, Zvw en de Verlengde Jeugdwet. Welke zorg of ondersteuning valt onder welke wet?