Gespreksleider

Systemische Intervisie

Systemische intervisie is een intervisie vorm waarbij gebruik gemaakt wordt van systemisch werk en opstellingen. Deze methode richt zich op de onderstroom. Het maakt onderliggende, onbewuste patronen zichtbaar en bespreekbaar. Vanuit het besef dat we onderdeel zijn van een groter geheel. En dat elke systeem in balans wilt zijn, wil insluiten, er ordening is en een bestemming heeft.

Socratisch gesprek

Een socratisch gesprek is een gemeenschappelijk gesprek waarin onderzocht wordt onderzoeken wat we denken en waarom. De socratische gespreksbenadering houdt in dat gesprekspartners hun oordeel uit stellen en nauwkeurig luisteren naar elkaar, waardoor er nieuwe (gezamenlijke) beeldvorming kan ontstaan. Het is gericht op het verruimen van ziens- en denkwijze.

Moreel Beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Tijdens een Moreel Beraad wordt aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is. De drie doelstellingen van een Moreel Beraad zijn: het verbeteren van de kwaliteit van zorg (binnen de context van de casus), het vergroten van professionele morele competenties, het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het niveau van de organisatie door het stimuleren van een gezamenlijk leerproces en het verbinden van moreel beraad met beleid.

Projectleider

Lieke is ook te vragen als projectleider voor projecten binnen het sociaal domein. Het liefst projecten waarbij een beweging op gang gebracht dient te worden. Projecten waarbij het uitgangspunt de mens is en hoe deze te betrekken en te laten participeren.