Skip to main content

Gespreksleider

Nieuwsgierig zijn naar jezelf en de ander(en). Dat is waar ik graag in wil bijdragen als gespreksleider. Niet om direct tot een oplossing te komen, maar om ons hart en hoofd open te houden. Ik nodig uit om te onderzoeken wat er in jezelf en de ander leeft. 

Ik werk graag met werkvormen en methoden vanuit de filosofie en ethiek, zoals het socratisch gesprek en het moreel beraad. Omdat er daarmee aandacht is voor normen en waarden, vragen stellen, onderzoeken van denkbeelden en zonder oordeel zijn. Voor mij belangrijke elementen voor een goede dialoog.

Opdrachten, onder andere

Deltion College

Facilitator MTO

Het bespreken van de uitkomst medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Om vervolgens de teamleden tot gezamenlijke actiepunten te laten komen. 

Netwerk Dementie IJssel-Vecht

Intervisiebegeleider

Het opzetten van intervisie voor casemanagers met specialisatie migratie, uit diverse organisaties in de regio IJssel-Vecht.